Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Tân Thành 1
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
 • Đại hội Liên đội năm học 2020-2022
 • Hình ảnh tuần lễ học tập suốt đời năm 2021
 • Hình ảnh Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm học 2021-2022
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 (TRỰC TUYẾN)
 • Hội thi Giaos viên dạy giỏi cấp tiểu học TP Thái Nguyên năm học 2020-2021
 • Kễ kết nạp Đội viên đợt 1
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 47
 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV- BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0983028123
  • Email:
   nguyenhieutt1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS, Tổ trưởng tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0985 115 850
  • Email:
   thanhkiem.Nguyen@gmail.com
 • Nông Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn TNCSHCM
  • Email:
   nongquynhtt1@gmail.com
 • Vi Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH công đoàn
  • Email:
   missquynhtt1@gmail.com
 • Dương Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ 4+5
  • Điện thoại:
   01698359018
  • Email:
   luyentt1@gmail.com
 • Trần Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   01694956391
  • Email:
   tranthutrangtt1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0974593867
  • Email:
   vinguyen0911@gmail.com
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website